sobota, 5 stycznia 2013

Koszty 2013 - brak zapłaty to korekta kosztów w PIT i CIT

Koszty 2013 - brak zapłaty to korekta kosztów w PIT i CIT - czyli wprowadzamy quasi ˝pełną księgowość˝do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ciągle po  wstępnym jeszcze oglądzie, prawdopodobnie wprowadzi znaczące zmiany w zakresie praktyki obrotu gospodarczego oraz metodyki jego dokumentowania. Dotyczyć będzie to zwłaszcza podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczających się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. 

Bowiem wprowadzony do tej ustawy art. 24d. w ust  1. poleca aby w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Ponadto w ust. 2. mówi, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Oznacza to, że aby nie powstała potrzeba korekty koniecznym jest wykazanie faktu dokonania zapłaty. W przypadku faktur opłacanych gotówką sprawa wydaje się prosta (pod warunkiem, że zadbamy o zapisanie tego faktu na tej fakturze) . Znacznie gorzej wygląda sprawa faktur terminowych , bo dowodem może być wyciąg bankowy (czyli dostarczamy do biura rachunkowego lub zachowujemy w dokumentacji, wszystkie wyciągi z kont związanych z działalnością gospodarczą ale i tych prywatnych jeśli z nich regulowaliśmy zobowiązania firmowe) lub dowody kasowe potwierdzające zapłatę.  
Aby uniknąć negatywnych konsekwencji tej regulacji oprócz faktury (rachunku) musimy  udokumentować jego zapłatę i kontrolować moment w którym nastąpiła. W pozostałych przypadkach (czyli kiedy koszt nie jest udokumentowany fakturą (rachunkiem) przeważnie i tak dowód zapłaty był konieczny lub jednoznacznie wnikał z charakteru zdarzenia gospodarczego.
Czytaj więcej na Wieszjak.pl: http://koszty.wieszjak.pl/kiedy-do-kosztow/314167,Koszty-2013-brak-zaplaty-to-korekta-kosztow-w-PIT-i-CIT.html#ixzz2H80IzMdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz