czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r

Sedno zmian dokonujących się w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług z początkiem tego roku, to uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego kiedy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zatem nie musimy co do zasady przestrzegać 7 dniowego terminu wystawienia faktury lecz musimy pamiętać, że nasi kontrahenci również takiego obowiązku już nie mają. Dlatego kardynalne znaczenie będzie miało prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego zarówno w stosunku do towarów i usług będących przedmiotem naszej sprzedaży jak i tych które nabywamy.
Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak to ma miejsce obecnie.  Aby tematu nie spłaszczyć odeślę do publikacji ze strony ministra finansów.
Polecam uważnej lekturze:    
Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz